CAPANÉ TE42 NOCHERO

1720

Pai: CSONKA OF BRINKS 30E4
Avô Paterno: LEAD GUN OF BRINKS222k14
Avó Paterno: MISS BRINKS UPPERCUT 30L18
Mãe: PRIMAVERA I004
Avô Materno: PRIMAVERA D010
Avó Materno: PRIMAVERA S701

Solicitar Orçamento


Avaliação Genética

Entrar

Cadastrar